Over Victory for All Projects

 

Sinds 2003 is stichting Victory for All actief in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay, Zuid-Afrika.
Johan & Astrid Vos zijn toen begonnen met het uitdelen van eten en het opbouwen van relaties. Dit is inmiddels uitgegroeid tot meerdere lopende projecten die allemaal gericht zijn op doelgerichte, praktische hulp aan vooral kinderen. Een behoorlijk team van enthousiaste internationale en Zuid-Afrikaanse medewerkers/vrijwilligers zet zich nu hiervoor in.
Victory for All is een snel groeiende organisatie die gericht is op praktische hulpverlening aan vooral kinderen. We willen hen graag een kans op een betere toekomst geven.
Gods Liefde en Zijn Woord, de Bijbel, staan daarin centraal.

Visie:
Omzien naar kinderen en hun families in nood.

Missie:
Door middel van praktische hulp is het ons doel de liefde van de Here Jezus Christus te laten zien.

Meer info www.victory4all.com